Regulamin strony internetowej

 1. Postanowienia ogólne:
– Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej m4m.com.pl.
– Strona służy do zbierania danych osobowych w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikami.

2. Zbieranie danych osobowych Poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie możemy zbierać następujące dane osobowe:
– Imię,
– Adres e-mail,
– Nazwę firmy,
– Stanowisko,
– Treść wiadomości.
Wprowadzenie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania.

3. Cel zbierania danych:
– Dane zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego są używane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników oraz w celach biznesowych związanych z działalnością firmy.

4. Ochrona danych osobowych:
– Administrator strony zobowiązuje się do ochrony zbieranych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– Dane osobowe są przechowywane na serwerach zapewniających odpowiednie środki bezpieczeństwa.

5. Prawa użytkownika: – Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
– Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Zmiany w regulaminie:
– Administrator strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną poinformowani na drodze elektronicznej.

7.Kontakt:
– W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących regulaminu lub danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie lub na adres e-mail:
kontakt@m4m.com.pl